Seachtain na Gaeilge
An bliain seo, ar feadh Seachtain na Gaeilge, d’eagraigh ár ngrúpa TY sé gníomhaíocht dona daltaí sa chéad agus sa dara bliain.

 Tráth na gCeist
 Tráthnóna Spóirt
 Biongó
 Toraíocht Taisce
 Comórtas Ealaine
 Comórtas Liteartha

Ina dhiaidh sin, roinneamar ina ghrúpaí.

Tráth na gCeist
Chruthaigh an grúpa seo an liosta foirne, d’eagraigh said na cathaireachaagus na tablaí sa halla spóirt ( lena cuidiú na daltaí TY eile ) agus chruthaigh said na liosta ceisteanna. Bhí gach ceist as Gaeilge, agus bhí an chuid is mó faoin dteanga Gaeilge, Éire nó an cultúr na hÉireann.Tharla an Trath na gCeist sa halla spóirt tráthnóna Dé Máirt.

Tráthnóna Spóirt
Déardaoin, d’eagraigh an grúpa seo tráthnóna de cluichí agus spóirt na hÉireann dona daltaí sa chéad agus sa dara bliain.

Biongó
Chuaigh an grúpa seo ó rang go rang agus d’óstáil said cluiche biongó, ach leius na huimhreacha agus na treoracha go léir as Gaeilge.

Toraíocht Taisce
D’eagraigh an grúpa seo an liosta foirne agus chuir said na treoracha timpeall an scoile. Dé hAoine, ag am lóin, bhuaighan chéad fhoireann chun an taisce a fháil an toraíocht taisce.

Comórtas Ealaine
Dé Luan, chuaigh an grúpa seo ó rang go rang agus d’inis said faoin gcomórtas dona daltaí. Dé hAoine, bhailigh said na píosaí ealaine agus roghnaigh said na buaiteoirí.

Comortas Liteartha
Bhí mé i ngrúpa seo, agus chruthaíomar liosta de céad focail as Gaeilge. De hAoine, chuamar go dtí na ranga céad agus dara bliain. Leigheamar amach na focail as Gaeilge, agus ansin as Béarla. Scríobh na daltai gach focail as Gaeilge síos ar a bpíosa paipéar. Nuair a chríochnaíomar ag leamh, bhailaíomar na píosaí paipéar agus cheartaíomar na freagraí. Bhuaigh an dalta ón gach rang leis an scór is airde dúis.

An seachtain ina dhiaidh sin, chuaigh ár ngrúpa TY ó rang go rang agus thugamar dúiseanna dona buaiteorí.


Category: Transition Year